Privacy Policy

Content
Door technische storingen of andere oorzaken is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Ikj aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuiste, foutieve, onvolledige of gewijzigde weergave van informatie op deze site. Het gebruik van deze website is daarom volledig voor eigen risico.

Anoniem
Bezoekt u mijn website, dan kunt u dat doen zonder uzelf bekend te maken. IP adressen worden gelogd om te kijken welke pagina’s op onze site worden bezocht, zodat ikeventueel verbeteringen kan aanbrengen. De bezoeker blijft anoniem! Tevens kan ikj zien welke browser en besturingssysteem een bezoeker gebruikt en vanuit welk land ik word bezocht.

Links
Verwijs ik naar een website buiten heikens.com, dan is het de verantwoordelijkheid van de bezoeker, die bepaalt of dergelijke informatie geschikt is voor eigen gebruik en kan ik geen aansprakelijkheid accepteren voor gevonden content op een website. Ik kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schade die een gebruiker mogelijk ondervindt als gevolg van het bezoeken van een site buiten heikens.com.

Cookies
Art no ads is mijn motto. Dus cookies zijn niet nodig.

Contact
Schrijft of e-mailt u mij, dan zal ik gegevens alleen gebruiken om de gevraagde informatie te verschaffen en nimmer voor andere zaken of aan derden beschikbaar stellen. Deze informatie zal nooit bekend worden gemaakt aan derden zonder uw toestemming.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Laatste update 27 januari 2016